Efter sommarsemestern börjar älgjakten

När sommaren går mot sitt slut, campingarna stängt och träden börjar tappa sina rödgula löv är det lätt att längta tillbaks ut i naturen. Lyckligtvis innebär hösten en anledning att komma ut i skog och mark för många, nämligen att älgjakten drar igång.

När börjar jakten?

Att jaga är onekligen en populär aktivitet i Sverige. Framförallt gäller detta älgjakten som står för majoriteten av den jakt som sker. Omkring 270 000 av Sveriges alla 300 000 jägare jagar just skogens konung, älgen. Jakten sker i syfte att begränsa älgpopulationen och dess tillväxt i Sverige. För att jakten ska ske under kontrollerade former är det endast tillåtet att jaga när det är just älgsäsong. För en ovetande är det därför viktigt att ha koll på när älgjakten drar igång. Exakt tidpunkt skiljer sig beroende på var i Sverige man bor. I de nordliga delarna av landet börjar jaktsäsongen den första måndagen i september, medan man i de sydliga delarna får vänta till den andra måndagen i oktober. Hur länge perioden varar bestäms av länsstyrelsen.

Vilka regler gäller?

Innan man börjar med älgjakt är det viktigt att vara medveten om de regler och bestämmelser som är obligatoriska att följa. Dessa regler täcker allt från ammunitionstyp till fångstmetoder.

För att få inneha jaktvapen krävs det att man tagit en svensk jägarexamen, det är alltså det första steget för att ens ha möjlighet att börja med jakt. Det är även olika avgifter som tillkommer under jakten. Exempelvis en årlig viltvårdsavgift som ger jägaren ett jaktkort som är giltigt under jaktåret. Fäller man en älg är man även skyldig att betala en så kallad fällavgift till Länsstyrelsen. För länsstyrelsen i Stockholm kostar fällavgiften för en vuxen älg 900kr under jaktåret 2017/2018. Jakträtten i Sverige handlar, som tidigare nämnt om att förvalta viltstammarna, samt att se till att jakten anpassas efter den aktuella tillgången på vilt.

Något som kan skapa osämja jägare sinsemellan är vem som faktiskt har som har rätten till en fallen älg och vem som är skyldig att betala fällavgiften. Att vara medveten om de reglerna i jaktlagstiftningen är därför en stor fördel om man hamnar i en sådan situation. Kortfattat kan man sammanfatta att om älgen faller på den egna jaktmarken så är det jakträttsinnehavaren som har rätt att ta till vara djuret. Mer djupgående information går att läsa här.

Olika typer av jakt

När man jagar älg kan man ta till olika sorters taktiker. Det kändaste och kanske mest vanliga typen är vakjakt som går ut på att man sitter stilla i ett område och väntar på att det dyker upp en älg. Ofta sitter man i så kallade jakttorn för att få en bättre överblick av området och för att undvika att älgen känner doften av människor. Det finns även mer avancerade jaktformer som kräver flera jägare och genomgående taktik. Ett exempel är drevjakt som går ut på att driva älgen till en specifik plats där skyttar redan finns utplacerade. Gemensamt för all älgjakt är dock att man måste ha tillgång till en hund som kan spåra älgen om den blivit skadad.